سالروز شهادت شهید سرگرد حجت باقری | بلاگ

سالروز شهادت شهید سرگرد حجت باقری

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب جهت سرکشے بہ پایگاهے که تحت فرماندهے شهید بود رفتم . حجت راندیدم ولےصدای من راشنیده و شناختہ بود مثل همیشہ منو صدا ڪرد دنبال صدا رفتم ڪنار ساختمان پایگاه ڪہ در حال ساخت بود.

حجت با لباس نظامےسلاح بہ دوش داشت گچ ها روبہ داخل ساختمان مےبرد ،گفتم حجت جان مگه کارگران بنانیومدن ؟؟ گفت بله همشون هستند من هم دارم ڪمکشون مےکنم.

گفتم خدا قوتت بده خب اینا پول میگیرن ڪار میڪنن شما چے ؟ گفت من هم ڪمکشون مےکنم تا روحیه بگیرن ، بالاخره اینا دارن براے ما ساختمان مےسازن گناه دارن خستہ هستند.

با استاد بنّا ڪہ صحبت مے ڪردم مے گـفت : حجـت روزهـا سهمـیہ چاشـت و ناهارش رو بہ ما میده میگہ من با نون خالے هم سیر میشم شما ڪار مےڪنید و خسته مےشید.

بنّا مےگفت ما از اینڪه دیگر بچه ها برای انجام ڪارها زیاد میان پیشش و خط میگیرن و میرن فهمیدیم فرمانده پایگاه هست وگرنه از خودش ڪہ سوال گرفتیم گفت من سربازم و جهت شستن ظرفها اومدم تو این پایگاه ...

ولادت : ۶۴/۰۳/۰۱

:۹۴/۱۱/۱۳ 

روستای حردتین درشمال حلب

  عملیات آزادسازے نبُل و الزهرا

(اصابت ترکش خمپاره۱۲۰بہ سرو پهلو)

شهید حجت باقری

 تیپ تکاوران امام سجاد کازرون

  شهادت 

ڪانال جاماندگان قافله شهدا

 @jamondegan

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت: 13:31