سنگ آغشته به خون شهید در موزه شهدای چیذر

ساخت وبلاگ
چکیده : محکمہ ی خون شهدا محکمہ ی عدلیست کہ مارادرآنجابہ محاکمہ میڪشند... وقتےبقای اسلام بہ این جنگ وابستگے ... با عنوان : سنگ آغشته به خون شهید در موزه شهدای چیذر بخوانید :

محکمہ ی خون شهدا محکمہ ی عدلیست کہ مارادرآنجابہ محاکمہ میڪشند...

وقتےبقای اسلام بہ این جنگ وابستگے یافتہ است،دیگر چہ جای ماندن!

سنگ آغشته به خون شهید در موزه شهدای چیذر

| @shahid_dehghan


...
نویسنده : بازدید : 21 تاريخ : دوشنبه 8 مرداد 1397 ساعت: 20:05