خانطومان یعنی : | بلاگ

خانطومان یعنی :

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب


مرزِ بین  مــــاندن و رفتـــن ...

یعنی : 

گــذاشتن و گـــذشتن ...

یعنــــــــــی :

غربتِ رزمندگانِ یگان فاتحین ، فاطمیون ، زینبیون ...

یعنــــی : طنین ِ صدای مظلومانه ی لبیک یا زینب ...

یعنـــی :

اقامه ی نمــــاز ِ عشق با وضوی خون ...

یعنی :

ما رأیت الّا جمیـــــــــلا ...

خانطومان 

یعنـــــی :

حجله گاهِ عباس آبیاری ...

مجید قربانخانی ... عباس آسمیه ...

خانطومـــان 

یعنی : 

کربلای محمد آژند ...

سکـــــوی پرواز ِ محمد اینانلو ...

بابُ الشهادة مهدی حیدری ...

معراج ِمیثم نظری ...

خانطومان 

یعنـــــی : 

میقـــــــات  مرتضی کریمی  علیرضا مرادی  حسین امیدواری ...

خانطومان 

یعنی :

یادآوری ِآخـــــرین نگاه ِ رضا عباسی 

و مظلومیت و گمنامی ِ مصطفی چگینی  امیرعلی محمدیان ...

خانطومان 

یعنــــی :

پیکرهای ارباًاربا ... 

یعنـــی 

نینوا ...

کـ ر بـ لـ ا ...

خانطومان 

یعنی :

مادرانِ چشم به راه ... 

همسران ِ دلسوخته ...

کودکان ِدلتنگ ...

خانطــــومان 

یعنـــــی :

حسرت ... 

آه ... 

یعنی :

مــــــاندن ...

مانـــدن ...

ماندن ...

جا ماندگانیم

@molazemanHaram69

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 19 بهمن 1396 ساعت: 0:21